10. FEBRÚAR 2022

RAFRÆNN AÐALFUNDUR ORIGO HF.

Verður haldinn 3. mars 2022, kl. 14:00

Dagskrá fundarins
1.     Skýrsla stjórnar um starfsemi þess síðastliðið rekstrarár
2.     Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu
3.     Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum
4.     Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
5.     Kosning stjórnar félagsins
6.     Kosning endurskoðanda
7.     Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipan tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
8.     Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá
9.     Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga 
10.  Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins:
-      Stjórn leggur til að heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár í grein 15.1 verði endurnýjuð og nái til þess að hækka hlutafé félagsins í einu lagi eða áföngum um allt að kr. 30.000.000 að nafnverði með áskrift nýrra hluta. Að öðru leyti verði heimildin í samræmi við gildandi grein 15.1 í samþykktum félagsins.
-      Þá leggur stjórn til að grein 15.2 í samþykktum félagsins verði eytt enda er gildistími heimildarinnar útrunninn.
11.  Önnur mál
 
Stjórn félagsins hefur ákveðið í samræmi við grein 4.4. í samþykktum félagsins að aðalfundur verði eingöngu haldinn rafrænn. Skráning hluthafa á fundinn fer fram á heimasíðu félagsins https://www.origo.is/um-origo/adalfundur. Fundurinn fer fram í gegnum tæknibúnaðinn Lumiglobal þar sem hluthafar geta fylgst með aðalfundarstörfum og tekið þátt í atkvæðagreiðslum. Nánari leiðbeiningar og upplýsingar um rafræna þátttöku, aðgangsorð og atkvæðagreiðslu er að finna á heimasíðu félagsins. Sérstök athygli er vakin á því að u.þ.b. fimm virka daga getur tekið að fá sent aðgangsorð og hluthöfum því bent að sækja um aðgangsorð tímanlega.
 
Hluthöfum sem þess óska er velkomið að vera viðstaddir aðalfund félagsins í ráðstefnusal félagsins að Borgartúni 37, að því marki sem ekki er brotið gegn takmörkunum á samkomum. Atkvæðagreiðslur og umræður verða einungis rafrænar á aðalfundinum. Þeir hluthafar sem óska eftir að vera viðstaddir skulu senda tölvupóst til fjarfestatengsl@origo.is og munu þeir fá svar svo fljótt sem auðið er hvort hægt sé að taka á móti þeim, í ljósi takmarkana á samkomum.
 
Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og kosning
Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með nægilegum fyrirvara til að unnt sé að taka mál til meðferðar á fundinum. Þannig skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 14:00 mánudaginn 21. febrúar 2022. Tillögur skulu berast á netfangið stjorn@origo.is.
 
Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.
 
Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð eða greitt atkvæði skriflega. Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.
 
Aðrar upplýsingar
Endanleg dagskrá svo og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins og allar tillögur, verða hluthöfum tiltæk á heimasíðu félagsins og munu jafnframt liggja frammi á skrifstofu félagsins, frá og með 17. febrúar 2022 í samræmi við samþykktir félagsins. Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. a. hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. Tilkynningar um framboð skulu berast á stjorn@origo.is. Tilkynnt verður um framboð til stjórnar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.
 
Tillaga tilnefningarnefndar félagsins um samsetningu stjórnar er aðgengileg á heimasíðu félagsins. Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd er aðgengileg á heimasíðu félagsins.
 
Reykjavík, 10. febrúar 2022
stjórn Origo hf.
 
Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn er að finna á heimasíðu félagsins, www.origo.is.