Saga - Rafræn sjúkraskrá

Saga er sjúkraskrárkerfi sem heldur utan um rafræna sjúkraskrá á Íslandi. Saga er eitt útbreiddasta sjúkraskrárkerfið á landinu og er notað á öllum helstu heilbrigðisstofnunum og heilsugæslum landsins, fjölda einkarekinna stöðva og á hjúkrunarheimilum.

Brand myndefni

Rafræn sjúkraskrá

Saga er sjúkraskrárkerfi sem heldur utan um rafræna sjúkraskrá á Íslandi. Saga er eitt útbreiddasta sjúkraskrárkerfið á landinu og er notað á öllum helstu heilbrigðisstofnunum og heilsugæslum landsins, fjölda einkarekinna stöðva og á hjúkrunarheimilum. Hjúkrunarheimili og einkareknar stöðvar eru í auknum mæli að kaupa Sögu, hjúkrunarheimilin vegna frábærs kerfis í meðferðarskráningu hjúkrunar og einkareknu stöðvarnar vegna rafrænu sendinganna, samtenginga við aðrar stofnanir og nú nýverið Veru.

Með góðri skráningu í Sögu er hægt að tryggja öryggi sjúklings og gefur Saga aukna yfirsýn og gott aðgengi yfir ástand, greiningu, meðferð og framvindu sjúklings. Með notkun Sögu myndast nákvæm og heildræn sjúkra- og meðferðarsaga sem auðveldar talningu og úrvinnslu gagna. Með rafrænum sendingum auðveldar Saga boðskipti innan heilbrigðisþjónustunnar og hefur slíkt m.a. gert rafrænar sendingar lyfseðla mögulegar.

Saga gefur möguleika á samræmdri, öruggri og ítarlegri skráningu heilbrigðisgagna. Í Sögu eru skráðar upplýsingar um einstaklinga, heilsufarsleg vandamál þeirra og samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Saga gefur góða yfirsýn yfir skráningu og vinnslu upplýsinga er varða heilsufar sjúklinga, rekstur stofnunarinnar, gæði og faglega starfsemi.

Vera heilsuvefur

Vera er nýjung í útgáfu 37 af Sögu og er í innleiðingu víðs vegar um landið. Vera heilsuvefur er öruggt vefsvæði þar sem almenningur getur átt í samskiptum við heilbrigðisþjónustuna í gegnum Sögu og nálgast gögn úr eigin sjúkraskrár, s.s. lyfseðla og bólusetningar. Samskiptin verða sjálfkrafa hluti af sjúkraskránni. Einstaklingur getur óskað eftir endurnýjun lyfseðla í gegnum Veru og bókað tíma ef heilsugæslustöðin býður upp á það. Á einfaldan máta geta læknar endurnýjað og hafnað ósk um lyfjaendurnýjun í gegnum Samskiptaborð Veru í Sögu.

Upplýsingar fyrir heilbrigðistölfræði

Þegar Embætti landlæknis óskar eftir upplýsingum fyrir heilbrigðistölfræði eða vegna eftirlits liggja þær upplýsingar fyrir. Kerfið sendir gögn beint í bólusetningargrunninn og Slysaskrá Íslands og upplýsingar varðandi vistunarupplýsingar og skráningar- og tilkynningaskylda sjúkdóma.

Sérfræðiþjónusta

Fjöldi einkarekinna stöðva kjósa að nota Sögu sjúkraskrárkerfi vegna fjölda kosta sem kerfið hefur upp á að bjóða en Saga nýtist sérfræðingum við dagleg störf þeirra.

Augljós

Augnaráð

Augnlæknar Kringlunni

Augnlæknar Reykjavíkur

Augnlæknastofan Glæsibæ

Bláa lónið

Frumurannsókn Glæsibæ

Handlæknastöðin Glæsibæ

Heilsuvernd

Heimilislæknar Uppsölum

Heimilislæknastöðin Lágmúla

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

Hjartamiðstöðin

Húðlæknastöðin

Húðstofan ehf.

Íslensk myndgreining Orkuhúsinu

Klíníkin

Ljósið

Læknasetrið

Læknastöðin Orkuhúsinu

Læknastöð Vesturbæjar

Læknavaktin

Ósk Ingvadóttir Læknastofur

Reykjalundur

Röntgen Domus

Sérfræðistöðin Glæsibæ

Sérfræðistöðin Uppsölum

Sjónlag

Útlitslækning

Vefjarannsóknarstofan

Vinnuvernd

Össur

Björgvin Bjarnason, heimilislæknir Domus Medica

Skipulag og stjórnun

Í Sögu eru settar upp áætlanir um þjónustu, símatíma og móttöku. Viðskiptavinir geta pantað tíma eða bókað á vefnum og fengið SMS áminningu. Hægt er að fá yfirlit yfir komur og ónýtta tíma (skróp og afbókanir). Kerfið sækir uppfærða þjóðskrá daglega.

Fjármál

Reikningagerð, uppgjör og yfirlit. Rafræn yfirlit sérfræðireikninga og efnisgjalda til Sjúkratrygginga Íslands.

Sjúkraskrá - klínísk skráning

Hægt er að senda lyfseðla rafrænt í apótek, senda rafræn eyðublöð eins og læknabréf, tilvísanir, rannsóknarbeiðnir og niðurstöður rannsókna. Í kerfinu eru ýmis sérhæfð eyðublöð fyrir t.d. augn-, barna-, bæklunar-, húðsjúkdóma- og kvensjúkdómalækna, auk fæðingartilkynninga, sykursýkisskrár, aðgerðalýsingar og svæfingaskrár sem og öll nauðsynleg eyðublöð og vottorð Tryggingastofnunar, Sjúkratrygginga Íslands og Vinnumálastofnunar. Einnig er hægt að setja inn viðhengi óháð tegund eða tengja beint við jaðartæki, eins og prentara. Forsíða sjúklingsins gefur heildaryfirlit um skráðar upplýsingar skjólstæðingsins.

Hjúkrunar- og dvalarheimili

Kerfið hentar hjúkrunar- og dvalarheimilum aldraðra sem vilja tryggja samfellu í hjúkrunar- og læknisþjónustu með kerfisbundinni heilsufarsskráningu. Flestar öldrunarstofnanir setja sér gæðamarkmið sem öll hjúkrun er unnin eftir. Margar nýjungar má finna í nýrri útgáfu af Sögu sem stuðla að góðri yfirsýn yfir framvindu meðferðar hvers og eins. Þar má helst nefna viðmót fyrir upplýsingaskrá hjúkrunar, meðferðarskráningu, íhlutaskráningu, lífsmörk og mælingar, fjölskyldutré og tengslakort, atvikaskráningu, ofnæmis- og aðvaranaskráningu, aðstandendaskráningu og forsíðu sjúklings.

Öll kóðunarkerfi sem heilbrigðisstarfsmenn eiga að nota samkvæmt tilmælum landlæknis eru aðgengileg í kerfinu, þ.e. ICD-10 sjúkdómsgreiningar, NCSP og NCSP+ aðgerðir og staðlaðar hjúkrunargreiningar og hjúkrunarmeðferðir. Að auki eru til staðar PHYSIO kóðar fyrir meðferðir sjúkraþjálfara.

Hjúkrunar- og dvalarheimili

Viðskiptavinir

Ás/Ásbyrgi, hjúkrunar-, dvalar- og geðrými

Barmahlíð, dvalar- og hjúkrunarheimili

Brákarhlíð, Borgarnesi

Dalbær, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalvík

Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili

Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi

Eir, hjúkrunarheimili

Fellaskjól, hjúkrunar- og dvalarheimili, Grundarfirði

Fellsendi, hjúkrunarheimilil, Dalabyggð

Grenilundur, Grenivík

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum, Dyngja

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði

Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Blönduósi

Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Húsavík

Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Sauðárkróki

Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Siglufirði

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Vestmannaeyjum

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víðihlíð, Grindavík

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Patreksfirði

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Þingeyri

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Bolungarvík

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Eyri Ísafirði

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi

Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili í Vík

Hjúkrunarheimilið Skjólgarður, Höfn

Hjúkrunarheimilið, Hamrar Mosfellsbær

Hlévangur, hjúkrunarheimili

Hornbrekka, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsfirði

Hrafnista Boðaþing, hjúkrunarheimili

Hrafnista Ísafold, Garðabæ

Hrafnista Sléttuvegi, hjúkrunarheimili

Hrafnista, dvalar-og hjúkrunarheimili

Hrafnista,dvalar-og hjúkrunarheimili

Hraunbúðir, hjúkrunar- og dvalarheimili

Hulduhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eskifirði

Hvammur, Húsavík

Höfði, dvalar- og hjúkrunarheimili, Akranesi

Jaðar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsvík

Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hvolsvelli

Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Kirkjubæjarklaustri

Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hellu

Mörk, hjúkrunarheimili

Naust, dvalar- og hjúkrunarheimili, Þórshöfn

Nesvellir, Reykjanesbæ

Roðasalir, hjúkrunar og dagdvöl hb

Seljahlíð, hjúkrunarheimili

Seltjörn - Vigdísarholt

Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalabyggð

Skjól, hjúkrunarheimili

Skógarbær, hjúkrunarheimili

Sóltún, hjúkrunarheimili

Sólvangur, hjúkrunarheimili - Sóltún Öldrunarþjónusta

Sólvellir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eyrabakka

Sundabúð, Vopnafirði

Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili - Vigdísarholt

Sæborg, dvalar- og hjúkrunarheimili

Uppsalir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Fáskrúðsfirði

Öldrunarheimili Akureyrar

Sjúkrahús

Saga er notuð á öllum sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum um land allt. Undanfarin ár hefur átt sér stað mikil þróun í Sögu fyrir sjúkrahús í samstarfi við LSH, velferðarráðuneytið og Embætti landlæknis. Nýtt viðmót mun smám saman taka við af gömlu eyðublöðunum þótt þau verði áfram til staðar.

Í boði í Sögu fyrir sjúkrahús

Leguskráning

Meðferðarskráning

Íhlutaskráning

Lífsmörk og mælingar

Vökvajafnvægi

Útskriftaráætlun

Upplýsingaskrá sjúklings

Ofnæmis og aðvaranaskráning

Atvikaskráning

Forsíða sjúklings

Rafrænar tilkynningar um fæðingu

Dagplan deilda

Dagbók sjúklings

Fjölskyldutré og tengslakort

Aðstandendaskráning

Rafræn bréf (lækna- og hjúkrunarbréf), beiðnir og svör

Aðgangsstýringar

Samtenging grunna

Aðgangur að lyfjagagnagrunni

Heilsugæslur

Allar heilsugæslustöðvar landsins nota Sögu. Undanfarin ár hefur verið unnið að rafrænum sendingum lyfseðla og ýmsa eyðublaða sem allar heilsugæslustöðvar eru farnar að nota. Einnig fara bólusetningar, sem skráðar eru í Sögu - sjúkraskrá, beint í bólusetningagrunn landlæknis og hægt er að skrá gögn beint í Slysaskrá Íslands.

Komið er nýtt skráningarviðmót fyrir ung- og smábarnavernd og einnig er komið nýtt vaxtalínurit. Einnig er aðgangur að ofnæmis- og aðvaranaskráningu, atvikaskráningu og nýrri forsíðu sjúklings. Nýtt viðmót fyrir skráningu mæðraverndar og heimahjúkrunar er einnig í mótun.

Útgáfa 37 af Sögu innheldur m.a. Samtengingu grunna og aðgang að lyfjagagnagrunni í gegnum forsíðu sjúklings.

Fréttir

Heilbrigðislausnir Origo í fréttum

Læknir að störfum
Ráðgjöf

Fá ráðgjöf