GDPR < Origo

Auðveldari innleiðing á GDPR

Origo býður fjölbreyttar lausnir, CCQ, QRadar og Guardium, sem auðvelda fyrirtækjum að laga sig að þeim breytingum sem fylgja GDPR reglugerðinni.

Fá ráðgjöf

CCQ

Með tilkomu GDPR þurfa fyrirtæki að leggjast í umfangsmikla greiningarvinnu á núverandi rekstri með tilliti til vinnslu persónugagna. CCQ kerfið einfaldar þá vinnu með innbyggðri aðferðafræði á sviði gæða- og áhættustjórnunar. CCQ gerir stjórnendum kleift að:

 • Safna saman öllum vinnsluferlum á einn stað sem einfaldar forgangsröðun, skipulagningu og upplýsingaflæði til starfsmanna.
 • Halda utan um þau hugbúnaðarkerfi sem fyrirtækið er með í notkun og átta sig á hvernig vinnslu persónugagna er háttað.
 • Koma á fót vinnsluskrá sem á auðveldan hátt er hægt að sækja á rafrænu formi úr kerfinu, með yfirliti yfir tengd áhættumöt og vinnsluferla.
 • Smíða spurningalista sem einfaldar framkvæmd frávikagreininga og varpar ljósi á hvaða skref þurfi að stíga til frekari undirbúnings.
 • Móta og þróa persónuverndarstefnu fyrirtækisins á skýran og auðskiljanlegan hátt.

Nánar um CCQ

QRadar

Tímanleg tilkynning öryggisatvika er mikilvægur þáttur í GDPR reglugerðinni. Með IBM QRadar hafa fyrirtæki yfirsýn yfir framvindu öryggismála í upplýsingatæknikerfum, netbúnaði og tækjum fyrirtækisins í rauntíma. Lykilvirkni QRadar er:

 • Yfirsýn yfir öryggismálin í einu og sama kerfinu.
 • Samkeyrsla gagna úr ólíkum kerfum og tækjum.
 • Einstök síun á milljónum atvika niður í örfá.
 • Ógnir uppgötvast fyrr sem leiðir af sér betri varnir.
 • Forgangsröðun ógna og veikleika eftir mikilvægi.
 • Ótal skýrslumöguleikar til að uppfylla staðla, vottanir og úttektir (PCI, ISO 27001 o.fl.).

Nánar um IBM QRadar

Guardium

IBM Guardium eykur öryggi í kringum vinnslu á gögnum sem innihalda viðkvæmar upplýsingar, t.d. persónugreinanleg gögn, hugverkarétt, samninga og kostnaðaráætlanir. Guardium aðstoðar fyrirtæki við að hlíta GDPR með áherslu á eftirfarandi:

 • Uppgötvun – hvar persónugreinanleg gögn eru geymd.
 • Vöktun – hvernig eru gögnin notuð og af hverjum.
 • Dulkóðun, möskun, blokkun – hvernig gögnin eru varin.
 • Hlíting krafna og úttekta með skýrslum og sjálfvirkni.

Nánar um IBM Guardium

GDPR reglugerðin

Nýja evrópska persónuverndarlöggjöfin hefur í för með sér umfangsmiklar breytingar hvað varðar persónuvernd og hvernig fyrirtæki vinna með persónuupplýsingar.

Fá ráðgjöf