Jafnlaunavottun < Origo

Er þitt fyrirtæki tilbúið fyrir jafnlaunavottun?

Origo hefur þróað frábærar lausnir, CCQ og Kjarna, sem nýtast atvinnurekendum við að koma á og viðhalda launajafnrétti á vinnustað sínum.

Fá ráðgjöf

CCQ gæðastjórnunarlausn

CCQ tryggir meðal annars:

  • kerfisbundna innleiðingu jafnlaunastaðalsins og að kröfur hans séu uppfylltar.
  • markvissa skjölun, en hún getur falist í gerð ferla, verklagsreglna, vinnulýsinga og eyðublaða.
  • að verklag og aðferðir gefi skýra mynd af launaviðmiðum og að auðvelt sé að vísa í skjalfest gögn þessu til stuðnings.
  • gagnsæi launakerfisins sem er mikilvæg forsenda jafnlaunavottunar.

Nánar um CCQ

Kjarni mannauðs- og launalausn

Kjarni einfaldar alla yfirsýn og skýrslugerð varðandi launamál fyrirtækja, en Kjarni gerir stjórnendum kleift að:

  • halda utan um launagögn og kjör starfsmanna og gera vandaðar úttektir á þeim.
  • verðmeta störf eftir ábyrgð, hæfniskröfum, menntun eða reynslu, og taka út jafnlaunagreiningu með slíkri flokkun.
  • nota launagreiningu til að móta jafnlaunastefnu fyrirtækisins og setja markmið varðandi launajafnrétti kynja.
  • flokka og skila gögnum til úttektaraðila þegar kemur að jafnlaunavottun.

Nánar um Kjarna

Námskeið 30. maí: CCQ og innleiðing jafnlaunastaðalsins

Markmið námskeiðisins er að auka þekkingu þátttakenda á gæðastjórnun í CCQ og aðferðum til að koma á fót góðum stjórnarháttum í jafnlaunamálum.

Jafnlaunavottun fyrirtækja

Kynbundinn launamunur hefur verið og er enn viðvarandi vandamál á íslenskum vinnumarkaði. Í viðleitni til að taka á þessu vandamáli og tryggja launajöfnuð milli karla og kvenna, var jafnlaunavottun lögfest á Alþingi í júní 2017.

Fá ráðgjöf