Kaupréttaráætlun starfsmanna og viðskipti með eigin bréf < Origo

 
 

Kaupréttaráætlun starfsmanna og viðskipti með eigin bréf

31.03.2018

Á grundvelli kaupréttarsamninga félagsins og starsfmanna þess sem gerðir voru á grundvelli kaupréttaráætlunar sem tilkynnt var um þann 1. apríl 2016 hefur félaginu borist tilkynning frá starfsmönnum um innlausn kaupréttar á 6.610.123 hlutum á genginu 17,095.

Til þess að mæta skuldbindingum sínum samkvæmt samningunum mun stjórn félagsins gefa út nýtt hlutafé í samræmi við ákvæði samþykkta. Starfsmönnum ber að inna af hendi greiðslur fyrir innlausn hlutanna innan þriggja daga frá innlausnardegi, þ.e. fyrir lok dags þann 5. apríl. Að mótteknum greiðslum mun stjórn taka á fundi þann 6. apríl ákvörðun um útgáfu nýs hlutafjár og verður tilkynnt um endanlega fjárhæð hins nýja hlutafjár í kjölfarið.

Samkvæmt kaupréttaráætluninni nær hún til allra fastra starfsmanna samstæðunnar. Kaupréttur hvers kaupréttarhafa ávinnst í þremur áföngum á þremur árum frá gerð kaupréttarsamninganna. Samkvæmt áætluninni getur hver starfsmaður keypt hluti á grundvelli áætlunarinnar fyrir kr. 600.000 á ári og að lágmarki 10.000 á ári. Kaupverðið er vegið meðalverð í viðskiptum fyrir samningsdag sem er 31. mars ár hvert. Kaupréttaráætlunin var staðfest af ríkisskattstjóra 17. mars 2016 og er í samræmi við 8. tölulið 1. mgr. 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.

Í dag 31.3.2018 gerðu 94 starfsmenn kaupréttarsamning um 2.279.709 hluti á genginu 24,74 samkvæmt þessari kaupréttaráætlun. Kaupréttur hvers kaupréttarhafa ávinnst í einum áfanga á einu ári frá gerð kaupréttarsamnings.

Eigin hlutir Origo í dag eru 150.983.

Nánar á nasdaqomxnordic.com