FjárfestafréttirNiðurstöður aðalfundar, sem haldinn var 19. febrúar 201022. febrúar 2010
Niðurstöður aðalfundar Nýherja, sem haldinn var í ráðstefnusal félagsins að
Borgartúni 37, kl. 16.00, þann 19. febrúar 2010: 

1. Ársreikningur félagsins var lagður fram og samþykktur samhljóða.

2. Samþykkt var tillaga stjórnar að ekki verði greiddur arður vegna
  rekstrarársins 2009. 

3. Samþykkt var tillaga um stjórnarlaun fyrir starfsárið 2009: Stjórnarformaður
  kr. 2.550.000, stjórnarmenn kr. 850.000 og varamaður kr. 63.000 fyrir hvern
  fund. 
 
4. Samþykkt var eftirfarandi breyting á grein 2.1. samþykkta félagins. Í lok
  greinarinnar komi svohljóðandi bráðabirgðaákvæði: 

  Stjórn félagsins er heimilt sbr. 41. gr. hlutafélagalaga, að auka hlutafé
  félagsins um allt að kr. 120 millj. með sölu nýrra hluta. Falla núverandi
  hluthafar frá forkaupsrétti sínum til kaupa á hlutum þessum. Stjórn
  félagsins ákveður útboðsgengi bréfanna og sölureglur hverju sinni. Skal
  áskrift fara fram samkvæmt ákvæðum samþykkta félagsins og V. kafla
  hlutafélagalaga. Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti. 
  Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi
  hlutafjárhækkunarinnar. Heimild þessa getur stjórn Nýherja nýtt innan
  þriggja ára frá samþykkt hennar 

5. Samþykkt var heimild til handa stjórn félagsins til að kaupa allt að 10% af
  nafnverði hlutafjár félagsins, sbr. VIII. kafla laga nr. 2/1995 um
  hlutafélög. Kaupgengi hluta má ekki vera meira en 20% hærra eða lægra en
  síðasta skráða gengi á Kauphöll Íslands. Gildistími heimildarinnar er allt
  að átján mánuðir. 

6. Samþykkt var að eftirtaldir skipi stjórn fyrir næsta starfsár: Benedikt
  Jóhannesson, Árni Vilhjálmsson og Guðmundur Jóh. Jónsson. Samþykkt var að
  varamaður verði Jafet S. Ólafsson. 	 

7. Samþykkt var að endurskoðendur félagsins verði KPMG Endurskoðun hf.


Ný stjórn skipti með sér verkum á stjórnarfundi, sem haldinn var í framhaldi
aðalfundar. Benedikt Jóhannesson gegnir stöðu stjórnarformanns. Árni
Vilhjálmsson var kjörinn varaformaður.Meðfylgjandi er ræða formanns í viðhengi.
origo-logo
Skiptiborð
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-16:00Sími: 516-1000
Verslun í Borgartúni 37105 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-17:00Laugardagarkl. 11:00-15:00
Verkstæði og vöruafgreiðslaKöllunarklettsvegi 8104 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 09:00-17:00
StarfsstöðvarAkureyriÍsafjörðurNeskaupsstaðurEgilsstaðir
Origo, Borgartún 37, 105 Reykjavík, kt: 530292-2079. S: 516 1000