FjárfestafréttirNýherji hf. 20 stærstu hluthafar22. desember 2015

Listi yfir 20 stærstu hluthafa Nýherja hf. í lok dags 21. desember 2015 er eftirfarandi að loknu uppgjöri á nýafstöðnu hlutafjárútboði. Heildarstærð útboðsins nam 9,76% af útgefnu hlutafé í félaginu eða 40 milljónum hlutum.  Útgefið hlutafé í dag nemur 450 milljónum hlutum.

 

  Hluthafi Fjöldi hluta Hlutfall
1 Vænting hf.          67.980.832     15,1%
2 Lífeyrissjóður verslunarmanna          46.119.303     10,2%
3 Kvika banki hf.          40.507.160     9,0%
4 Stafir lífeyrissjóður          35.264.981     7,8%
5 Fiskveiðahlutafélagið Venus hf.          26.778.483     6,0%
6 Sjóvá-Almennar tryggingar hf.          20.671.781     4,6%
7 Sameinaði lífeyrissjóðurinn          15.500.488     3,4%
8 Íslandsbanki hf.          14.045.314     3,1%
9 P 126 ehf.          13.737.586     3,1%
10 Vátryggingafélag Íslands hf.          12.493.049     2,8%
11 A.C.S safnreikningur I          11.807.626     2,6%
12 Landsbankinn hf.          10.904.870     2,4%
13 Benedikt Sveinsson          10.798.860     2,4%
14 HEF kapital ehf          10.546.500     2,3%
15 Danske Bank A/S            8.627.751     1,9%
16 GBV 17 ehf.            8.117.159     1,8%
17 Arion banki hf.            7.005.046     1,6%
18 Benedikt Jóhannesson            6.037.095     1,3%
19 Hólmur ehf            5.066.480     1,1%
20 Lífsverk lífeyrissjóður            4.204.500     0,9%
  20 stærstu samtals       376.214.864     83,6%
  Aðrir hluthafar          73.613.967     16,4%
  Eigin hlutir                171.169     0,0%
  Útgefnir hlutir samtals       450.000.000     100,0%

 

  

NÝHERJI HF.

Nýherji hf. (NASDAQ OMX: NYHR.IC) er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Nýherji er þjónustufyrirtæki og hlutverk þess felst í að aðstoða viðskiptavini að ná enn betri árangri í sínum rekstri með aðstoð upplýsingatækni, sérfræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Hjá móðurfélaginu starfa 250 manns en hjá samstæðunni um 500. Dótturfélög Nýherja eru TM Software, TEMPO og Applicon, á Íslandi og í Svíþjóð. Nýherji er skráð í Kauphöll Íslands. Nánari upplýsingar er að finna á www.nyherji.is

 

Nánari upplýsingar
Finnur Oddsson forstjóri í síma 862-0310 eða fo@nyherji.is og Gunnar Petersen framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 825-9001 eða gp@nyherji.is.

  

Til athugunar fyrir fjárfesta:
Nýherji vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari fréttatilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna af birtingu tilkynningarinnar. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér óvissu. Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í tilkynningunni. Þessi tilkynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar. Staðhæfingar sem finna má í þessari fréttatilkynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar fréttatilkynningin er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara þessum.

origo-logo
Skiptiborð
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-16:00Sími: 516-1000
Verslun í Borgartúni 37105 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-17:00Lokað á laugardögum 12. júní til 31. júli
Verkstæði og vöruafgreiðslaKöllunarklettsvegi 8104 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 09:00-17:00
StarfsstöðvarAkureyriÍsafjörðurNeskaupsstaðurEgilsstaðir
Origo, Borgartún 37, 105 Reykjavík, kt: 530292-2079. S: 516 1000