FjárfestafréttirOrigo hf. - Afkoma á þriðja ársfjórðungi betri en áætlað var17. október 2018

Í áður birtum fjárfestakynningum gerði félagið ráð fyrir að afkoma á þriðja ársfjórðungi yrði svipuð og síðustu ár. 

Við vinnslu árshlutauppgjörs þriðja ársfjórðungs 2018 hefur komið í ljós að rekstrarniðurstaða félagsins er töluvert hærri en á þriðja ársfjórðungi í fyrra.  

Áætlaðar tekjur félagsins eru svipaðar og  á 1. og 2. ársfjórðungi. 

Áætlað er að rekstrarhagnaður félagsins fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) verði á bilinu 350 mkr til 370 mkr samanborið við 229 mkr á þriðja ársfjórðungi árið 2017. 

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsgjöld og skatta (EBIT) á þriðja ársfjórðungi er áætlaður á bilinu 170 mkr til 200 mkr samanborið við 86 mkr rekstrarhagnað á sama tímabili í fyrra. 

Hærri tekjur af þjónustusamningum sem og töluverð tekjuaukning og bætt afkoma hjá Tempo eru meðal helstu skýringa á betri rekstrarniðurstöðu í fjórðungnum.  

Félagið vinnur enn að árshlutauppgjöri og því geta ofangreindar tölur tekið breytingum. 

Félagið mun birta uppgjör þriðja ársfjórðungs 2018 eftir lokun markaða þann 31. október næstkomandi. Af því tilefni býður Origo hf. til opins kynningarfundar þann 1. nóvember kl. 08:30 í fundarsal félagsins í Borgartúni 37, 105 Reykjavík.


Nánari upplýsingar 
Finnur Oddsson forstjóri í síma 862-0310 eða fo@origo.is og Gunnar Petersen framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 825-9001 eða gp@origo.is. 

ORIGO HF. 
Origo. (NASDAQ OMX: Origo.IC) er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Origo er þjónustufyrirtæki og hlutverk þess felst í að aðstoða viðskiptavini að ná enn betri árangri í sínum rekstri með aðstoð upplýsingatækni, sérfræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Hjá samstæðunni starfa um 550 manns. Dótturfélög Origo eru TEMPO ehf og Applicon AB. Hlutabréf Origo hf. eru skráð í Kauphöll Íslands. Nánari upplýsingar er að finna á www.origo.is 

Til athugunar fyrir fjárfesta: 
Origo vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari fréttatilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna af birtingu tilkynningarinnar. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér óvissu. Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í tilkynningunni. Þessi tilkynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar. Staðhæfingar sem finna má í þessari fréttatilkynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar fréttatilkynningin er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara þessum. 

origo-logo
Skiptiborð
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-16:00Sími: 516-1000
Verslun í Borgartúni 37105 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-17:00Laugardagarkl. 11:00-15:00
Verkstæði og vöruafgreiðslaKöllunarklettsvegi 8104 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 09:00-17:00
StarfsstöðvarAkureyriÍsafjörðurNeskaupsstaðurEgilsstaðir
Origo, Borgartún 37, 105 Reykjavík, kt: 530292-2079. S: 516 1000