FjárfestafréttirOrigo hf. - Hluthafafundur Origo hf. 2. maí nk.10. apríl 2019

Reykjavík, 10. apríl 2019

HLUTHAFAFUNDUR ORIGO HF. 

Fimmtudaginn 2. maí 2019 kl. 16.00

í ráðstefnusal félagsins að Borgartúni 37

Dagskrá fundarins   

  1. Tillaga stjórnar um að breyta grein 5.1 samþykkta félagsins þannig að stjórn verði framvegis skipuð 5 mönnum og 2 varamönnum.
  2. Kosning stjórnar.
  3. Tillögur frá hluthöfum, ef einhverjar.
  4. Önnur mál.

Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og kosning

Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með nægilegum fyrirvara til að unnt sé að taka mál til meðferðar á fundinum. Þannig skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16.00 mánudaginn 22. apríl 2019. Nánari upplýsingar um þátttöku og atkvæðagreiðslu er að finna á heimasíðu félagsins.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Fundargögn verða afhent á fundarstað.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð eða greitt atkvæði skriflega. Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Aðrar upplýsingar
Boðað er til hluthafafundarins vegna athugasemdar fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra um að hlutföllin í stjórn og varastjórn, sem kjörnar voru á aðalfundi félagsins þann 7. mars sl., eru ekki í heild sem jöfnust, sbr. 63. gr. hlutafélagalaga.

Endanleg dagskrá svo og öll skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafundinn, þ.m.t. allar tillögur, verða hluthöfum tiltæk á heimasíðu félagsins og munu jafnframt liggja frammi á skrifstofu félagsins. Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. a. hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. Tilkynnt verður um framboð til stjórnar eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafundinn. Þeim sem gefa vilja kost á sér í stjórn félagsins er bent á að tilkynna það skriflega til tilnefningarnefndar félagsins eigi síðar en kl. 16 þann 17. apríl nk. á netfangið tilnefningarnefnd@origo.is. Tillögur tilnefningarnefndar verða tilkynntar þann 24. apríl nk.

Reykjavík, 10. apríl 2019,
stjórn Origo hf.

Allar nánari upplýsingar um hluthafafundinn er að finna á heimasíðu félagsins, www.origo.is.
origo-logo
Skiptiborð
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-16:00Sími: 516-1000
Verslun í Borgartúni 37105 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-17:00
Verkstæði og vöruafgreiðslaKöllunarklettsvegi 8104 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 09:00-17:00
StarfsstöðvarAkureyriÍsafjörðurNeskaupsstaðurEgilsstaðir
Origo, Borgartún 37, 105 Reykjavík, kt: 530292-2079. S: 516 1000