10/01/2021 • Snæbjörn Ingi Ingólfsson

Hvað er dreifivinna og stafrænt ryk?

Allt í heiminum er að gríðarlegum breytingum og framförum. Tækifærin eru gríðarleg og ástandið vegna COVID-19 hefur flýtt tækniframförum um mörg ár. Hlutir sem við töldum að myndu eiga sér stað á næstu 3-7 árum eru margir að verða að veruleika núna og á allra næstu mánuðum. Við munum halda áfram á þessu ári að vinna með það sem árið 2020 ýtti af stað, m.a. fjarvinnu, dreifivnnu, sjálfsagreiðslu verslana ofl.

Greiningafyrirtækið Gartner, sem sérhæfir sig í rannsókum og ráðgjöf til upplýsingatæknifyrirtækja, hefur tekið saman lista yfir það sem þeirra telja að verði heitustu viðfangsefnin árið 2021. Þetta er margt sem við könnumst við, en með breyttum áherslum.

Miðlægni fólks og áhrif á hegðun

Þrátt fyrir að heimsfaraldur hafi breytt því hvernig við vinnum eða leitum okkur að vörum eða þjónustu, þá er eitt sem hefur ekki breyst en það er að fólk er enn miðpunkturinn í öllum viðskiptum. En það þarf stafræna ferla eða virkni til að styðjast við.

COVID hefur sýnt okkur fram á margt og IoB (Internet of Behavours) snýst um það að nota gögn til breyta hegðun. Með aukinni tækni sem safnar „stafrænu ryki“ (e. Digital Dust) daglegs lífs, gögnum sem spanna stafræna og líkamlega heiminn, er hægt að nota upplýsingar til að hafa áhrif á hegðun með auknu upplýsingaflæði. Sem dæmi geta fjarskiptatæki fylgst með aksturshegðun í atvinnubílum, allt frá skyndilegri hemlun til krappra beygja.

Fyrirtæki geta síðan notað þessi gögn til að bæta afköst ökumanns, betri leiðir, öryggi og lægra viðhaldi. IoB getur safnað, sameinað og unnið úr gögnum frá mörgum stöðum, þar á meðal gögn um viðskiptavini sem unnin eru af opinberum aðilum og ríkisstofnunum m.a. af samfélagsmiðlum. Persónuverndarlög, sem eru mismunandi eftir svæðum, munu hafa mikil áhrif á upptöku og umfang IoB.

Heildarreynsla og meðferð persónugagna

Heildarreynsla sameinar margreynslu, reynslu viðskiptavina, reynslu starfsmanna og reynslu notenda til að breyta afkomu fyrirtækja. Markmiðið er að bæta heildarupplifunina þar sem allir þessir hlutir skarast, allt frá tækni til starfsmanna til viðskiptavina og notenda. Þessi þróun gerir fyrirtækjum og stofnunum kleift að nýta sér þær truflanir á starfsemi sem COVID-19 fylgir, þar á meðal fjarvinnu, færanleika og dreifða viðskiptavini. Til dæmis umbreytti eitt fjarskiptafyrirtæki allri upplifun viðskiptavina sinna í því skyni að bæta öryggi og ánægju.

Meðferð persónugagna byggjast á þremur tækniþáttum, sem vernda gögn meðan þau eru í notkun. Fyrsta veitir traust umhverfi þar sem hægt er að vinna eða greina viðkvæm gögn. Önnur framkvæmir vinnslu og greiningu á afdráttarlausan hátt. Þriðja dulkóðar gögn og reiknirit áður en unnið er að greiningu. Þessi þróun gerir stofnunum kleift að vinna saman að rannsóknum á öruggan hátt milli svæða og með samkeppnisaðilum án þess að fórna trúnaði. Þessi aðferð er sérstaklega hönnuð fyrir aukna þörf fyrir að deila gögnum með því að viðhalda næði eða öryggi.

Sjálfstæðar staðsetningar og heildarreynsla

 COVID hefur breytt því hvar og hvernig starfsmenn, viðskiptavinir, birgjar og þjónusta er staðsett.  Sjálfstæðar staðsetningar þurfa miklar tæknibreytingar til að styðja við þennan nýjar veruleika og breytt viðskiptamódel.

Heildarreynsla sameinar margreynslu, reynslu viðskiptavina, reynslu starfsmanna og reynslu notenda til að breyta afkomu fyrirtækja. Markmiðið er að bæta heildarupplifunina þar sem allir þessir hlutir skarast, allt frá tækni til starfsmanna til viðskiptavina og notenda. Þessi þróun gerir fyrirtækjum og stofnunum kleift að nýta sér þær truflanir á starfsemi sem COVID-19 fylgir, þar á meðal fjarvinnu, færanleika og dreifða viðskiptavini. Til dæmis umbreytti eitt fjarskiptafyrirtæki allri upplifun viðskiptavina sinna í því skyni að bæta öryggi og ánægju.

Meðferð persónugagna og dreifð skýjavinnsla

Meðferð persónugagna byggjast á þremur tækniþáttum, sem vernda gögn meðan þau eru í notkun. Fyrsta veitir traust umhverfi þar sem hægt er að vinna eða greina viðkvæm gögn. Önnur framkvæmir vinnslu og greiningu á afdráttarlausan hátt. Þriðja dulkóðar gögn og reiknirit áður en unnið er að greiningu. Þessi þróun gerir stofnunum kleift að vinna saman að rannsóknum á öruggan hátt milli svæða og með samkeppnisaðilum án þess að fórna trúnaði. Þessi aðferð er sérstaklega hönnuð fyrir aukna þörf fyrir að deila gögnum með því að viðhalda næði eða öryggi.

Dreifð skýjavinnsla er þar sem skýjaþjónustu er dreift á mismunandi staðsetningar en rekstur, stjórnun og þróun er áfram á ábyrgð almenningsskýjaveitunnar. Að gera fyrirtækjum og stofnunum kleift að hafa þessa þjónustu nær sér minnkar biðtíma eftir gögnum og lækkar kostnað við. Dreifð skýjavinnsla er framtíð skýsins.

Aðlögunarhæfni og rekstrarmódel óháð staðsetningum

Hvort sem það er heimsfaraldur eða samdráttur, þá eru sveiflur í heiminum. Fyrirtæki og stofnanir sem eru tilbúin að aðlagast munu þola þær truflanir sem verða á vegi þeirra. Eins og alltaf eru þessar níu stefnumarkandi tækniframfarir ekki háðar hver annarri, heldur byggja þær á og styðja við hver aðra. Sameiginleg nýsköpun er meginþema þessarar þróunar. Saman skapar þetta sveigjanleika fyrir fyrirtæki og stofnanir næstu 5 til 10 árin.

Rekstrarmódel sem er óháð staðsetningum er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki til að komast farsællega út úr COVID-19. Í grunninn gerir þetta rekstrarmódel það mögulegt að viðskipti geta átt sér stað hvar sem er þar sem viðskiptavinir, vinnuveitendur og viðskiptafélagar starfa óháð staðsetningum. Rekstrarmódel sem er óháð staðsetningum er stafrænt og í ákveðinni fjarlægð. Hér má nefna banka sem eru bara á vefnum, þar sem allar afgreiðslu fara fram án allra snertinga. Stafræn vegferð á að vera sjálfgefin allan tímann.

Netöryggi og greind samsett viðskipti

Cybersecurity Mesh er dreifð högun á skalanlega, sveigjanlega og áreiðanlega netöryggisstjórnun. Margir hlutar eru nú utan við hefðbundin öryggismörk. Cybersecurity Mesh gerir það í meginatriðum kleift að skilgreina öryggisjaðar í kringum hvern notanda eða hlut og opnar fyrir móttækilegri öryggisðaðferðir með því að miðstýra reglum og dreifa þeim.

Greind samsett viðskipti eru þau sem geta aðlagast og endurskipulagt sig í grundvallaratriðum byggt á núverandi aðstæðum. Þar sem stofnanir flýta fyrir stafrænni viðskiptastefnu til að knýja fram hraðari stafræna umbreytingu, þurfa þær að vera liprar og taka skjótar viðskiptaákvarðanir upplýstar af þeim gögnum sem fyrir eru. Til að gera þetta með góðum árangri verða fyrirtæki að opna fyrir betra aðgengi að upplýsingum, og bæta við upplýsingum sem gefa betri innsýn og hafa getu til að bregðast hratt við afleiðingum þeirrar sýnar. Þetta mun einnig fela í sér aukið sjálfræði og lýðræðisvæðingu hjá fyrirtækjum, sem gerir þeim kleift að bregðast hratt við í stað þess að vera föst í óhagkvæmum ferlum.

Gervigreindar verkfræði og ofursjálfvirknivæðing

Öflug gervigreindar tækniáætlun mun auðvelda frammistöðu, sveigjanleika, túlkanleika og áreiðanleika gervigreindar módela meðan hún skilar heildarverðmæti AI-fjárfestinga. Gervigreindarverkefni standa oft frammi fyrir viðfangsefnum, sveigjanleika og stjórnarháttum sem gerir þau að áskorunum fyrir flest fyrirtæki.

Ofursjálfvirknivæðing er sú hugmynd að allt sem hægt er að sjálfvirknivæða í fyrirtækjum skuli verða sjálfvirknivætt.  Ofursjálfvirknivæðing er drifin áfram af fyrirtækjum sem hafa gamaldags viðskiptaferli sem eru ekki straumlínulagaðir og það skapar kostnaðarsöm og umfangsmikil vandamál fyrir fyrirtæki og stofnanir. Mörg fyrirtæki og stofnanir eru styðjast við "bútasaums" tækni sem er ekki sveigjanleg, skilgreind, tengd, hrein eða skýr. Á sama tíma krefst hröðun stafrænna viðskipta, skilvirkni, hraða og lýðræðis. Félög sem einbeita sér ekki að skilvirkni, virkni og lipurð í viðskiptum verða skilin eftir.”

https://images.prismic.io/new-origo/078b477b-b957-471b-b9a2-4f02e1bdfee7_Sn%C3%A6bj%C3%B6rn+Ingi.jpg?auto=compress,format

Höfundur blogs

Snæbjörn Ingi Ingólfsson

Viðskiptastjóri hjá Origo

Deila bloggi