Meðferð persónuupplýsinga

Hjá Origo hf., kt. 530292-2079, Borgartúni 37, 105 Reykjavík (einnig vísað til „félagsins“ og „okkar“) er lögð rík áhersla á að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem félagið vinnur. Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þig um vinnslu Origo á persónuupplýsingum, þ. á m. hvaða persónuupplýsingum Origo safnar og með hvaða hætti félagið nýtir slíkar persónuupplýsingar.

Brand myndefni
Meðferð persónuupplýsinga

Persónuverndarstefna þessi á eingöngu við þegar Origo vinnur persónuupplýsingar sem ábyrgðaraðili í skilningi laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, t.d. þegar Origo vinnur persónuupplýsingar einstaklinga sem eiga í viðskiptum við félagið, tengiliða sem koma fram fyrir hönd lögaðila sem eiga í viðskiptum við félagið eða umsækjenda um störf hjá félaginu.

Persónuverndarstefna þessi nær ekki til vinnslu Origo á persónuupplýsingum sem fer fram í tengslum við veitingu á upplýsingatækniþjónustu til lögaðila. Við slíkar aðstæður telst viðskiptavinur Origo ábyrgðaraðili að vinnslu persónuupplýsinga, en Origo kemur þá fram sem vinnsluaðili fyrir hönd viðskiptavinarins og vinnur Origo slíkar upplýsingar á grundvelli samnings við viðskiptavin.

Origo hefur skipað persónuverndarfulltrúa sem hefur eftirlit með því að félagið uppfylli skyldur sínar samkvæmt gildandi persónuverndarlögum hverju sinni, sbr. kafla 7 í stefnu þessari.

Stefnan

Persónuverndarstefna Origo