Umhverfið

Umhverfisstefna

Umfang

Umhverfisstefnan tekur til allrar starfsemi Origo og dótturfélaga auk allra starfsmanna samstæðunnar. Starfsmenn og stjórnendur samstæðunnar skulu kynna sér efni stefnunnar og framfylgja henni, auk þess að leita leiða til umbóta í umhverfismálum.

Framfylgja skal öllum lagakröfum á sviði umhverfismála í starfsemi samstæðunnar. Með umhverfisstefnunni skuldbindur samstæðan sig til að vinna markvisst að því að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif starfseminnar.

Umhverfisstefna

Markmið

Efla umhverfisvitund starfsfólks og hvetja starfsmenn til að bera virðingu fyrir umhverfinu
Endurnýta og endurvinna það sem fellur til í rekstrinum og farga öðru á viðeigandi hátt
Orkunotkun verði haldið í lágmarki og leitast við að draga úr mengun
Innkaup fyrirtækisins taki mið af umhverfissjónarmiðum þar sem því verður við komið
Leitast við að þróa umhverfisvænar upplýsingatæknilausnir fyrir viðskiptavini
Leitast við að efla umhverfisvitund viðskiptavina og hvetja til endurvinnslu
Umhverfisstefna

Leiðir að markmiðum

Umhverfisnefnd verði sett á laggirnar sem hefur það hlutverk að stuðla að fræðslu fyrir starfsfólk með það að markmiði að efla umhverfisvitund auk þess að veita ábyrgðaraðilum aðgerðaaðhald.
Gerð skal aðgerðaáætlun til tvegg ja ára í senn þar sem leiðir að markmiðum og aðgerðir eru útlistaðar og ábyrgð á árangri skilgreind.
Flokkun 2019-2020

Breytingar vegna COVID-19

Dregið hefur úr úrgangi á milli ára en það má á miklu leyti rekja til COVID-19 árið 2020. Starfsmenn unnu að mestu leyti heiman frá og mötuneyti sinnti mun færri starfsmönnum en undir venjulegum kringumstæðum sem sést best á samdrætti í lífrænum úrgangi frá höfuðstöðvum Origo.

Mikil tækifæri eru til þess að flokka betur og draga úr almennu sorpi. Auk þess má ætla að draga megi verulega úr matarsóun en undir venjulegum kringumstæðum er ríflega tonni hent af lífrænum úrgangi í mánuði að meðaltali.

Flokkun 2020

2020 (janúar-nóvember)

Flokkað: 16.325  kg.    -    57,8%
Óflokkað: 11.935 kg    -    42,2%

Samtals: 28.260 kg.

Stærstu úrgangsflokkarnir:

Almennt sorp: 11.763 kg.
Lífrænn úrgangur til jarðgerða: 6.030 kg
Umhverfisstefna

Ábyrgð

Forstjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd umhverfisstefnunnar en umhverfisnefnd fyrirtækisins skal í umboði forstjóra fylgjast með framkvæmd stefnunnar og endurskoða reglulega. Sérhver starfsmaður framfylgir umhverfisstefnunni og hefur hana að leiðarljósi í öllu starfi sínu.

Eftirfylgni og endurskoðun

Umhverfisstefna samstæðunnar er sett fram til langs tíma en skal yfirfarin á tveggja ára fresti eða oftar ef þörf krefur. Aðgerðaáætlun er sett til tveggja ára í senn. Árlega skal umhverfisnefnd gera grein fyrir stöðu umhverfismála í samstæðunni með skýrslu til forstjóra.

origo-logo
Skiptiborð
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-16:00Sími: 516-1000
Verslun í Borgartúni 37105 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-17:00Laugardagarkl. 11:00-15:00
Verkstæði og vöruafgreiðslaKöllunarklettsvegi 8104 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 09:00-17:00
StarfsstöðvarAkureyriÍsafjörðurNeskaupsstaðurEgilsstaðir
Origo, Borgartún 37, 105 Reykjavík, kt: 530292-2079. S: 516 1000