31/08/2022 • Birta Aradóttir

Einstök tækifæri í nýsköpun og tækni

Við leggjum mikla áherslu á nýsköpun í okkar starfi og höfum fjárfest í nýsköpun með ýmsum hætti. Við höfum aukið vægi eigin vöruþróunar innan Origo, fjárfest í sprotafyrirtækjum og þjónustað önnur fyrirtæki í stafrænni vegferð.

„Við höfum undanfarin ár lagt mikla áherslu á að skapa umhverfi innan Origo sem stuðlar að nýsköpun,“ segir Soffía Kristín Þórðardóttir, vörustjóri hjá Origo. „Við höldum reglulega nýsköpunardaga Origo og höfum prófað okkur áfram með því að reka eins konar tilraunastofu í vöruþróun, svokallað Product Labs fyrir sprotaþróun.“

Fjárfest í nýsköpun

Origo fjárfestir í nýsköpun með ýmsum hætti. „Við gerum það bæði innan fyrirtækisins með því að leggja áherslu á ný verkefni, taka góðar hugmyndir og láta á þær reyna, búa til teymi utan um þær og þróum vörur. Við höfum markvisst undanfarin ár unnið að því að auka vægi eigin vöruþróunar innan Origo; en áður var áherslan aðallega á að vinna í útseldum verkefnum með viðskiptavinum okkar og ekki endilega að selja okkar eigin lausnir," segir Soffía.

Nýsköpunardagar Origo eru haldnir reglulegaNýsköpunardagar Origo eru haldnir reglulega

„Ýmsar hugmyndir spruttu upp hér innandyra, meðal annars á sviði ferðatækni, gæðalausna og heilbrigðislausna. Við stofnuðum í rauninni sprotateymi inni í hugbúnaðarlausnum Origo og síðar varð það að sérvöru, sérdeild eða sérfélagi og markmiðið er að unga út hugmynd yfir í nýjar lausnir eða ný fyrirtæki.

Jafnhliða þessu höfum við fjárfest í sprotafyrirtækjum sem hafa verið með hugmyndir sem eiga samleið með hugmyndum okkar eða sem við höfum trú á og teljum að við getum tekið lengra.“

Samstarf við KLAK - Icelandic Startups

Origo styður við sprotaumhverfið meðal annars með aðkomu sinni að rekstri KLAK – Icelandic Startups. „Origo er stærsti hluthafinn í KLAK – Icelandic Startups sem hefur það markmið að fjölga sprotafyrirtækjum á Íslandi,“ segir Soffía, sem á þessu starfsári er formaður stjórnar KLAK.

„Origo styður líka beint við ákveðin verkefni KLAK. Við erum í dag bakhjarlar í Snjallræði sem er samfélagshraðall sem styður við teymi sem vinna að lausnum sem styðja við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Slíkar lausnir geta til dæmis snúið að heilbrigðisþjónustu, jafnréttismálum eða velferðartækni.

Starfsfólk okkar er líka mentorar í hröðlum á vegum KLAK; við tökum virkan þátt í starfi KLAK og reynum að leggja okkur fram við að aðstoða frumkvöðla við að láta hugmyndir sínar verða að veruleika og verða að flottum fyrirtækjum.“

Soffía Kristín Þórðardóttir, vörustjóri hjá OrigoSoffía Kristín Þórðardóttir, vörustjóri hjá Origo

Stafræn vegferð mikil áskorun

Origo hefur verið í fararbroddi allt frá árdögum hinnar stafrænu umbreytingar og sérfræðingar okkar lifa og hrærast í nýjustu tæknilausnunum. Stafræn vegferð er ein stærsta áskorun fyrirtækja og stofnana í dag og þegar vel er að verki staðið skapast ótal tækifæri til að umbreyta starfseminni til hins betra og skara fram úr.

„Við viljum vera númer eitt fyrir viðskiptavininn í þessari vegferð og erum búin að fjárfesta gríðarlega mikið í henni, meðal annars í mannskap hjá okkur síðustu ár til vinna að því að þjónusta viðskiptavini Origo og viðskiptavini viðskiptavina okkar betur. Við höfum verið að standa okkur gríðarlega vel í þessum verkefnum fyrir stofnanir og fyrirtæki,“ segir Soffía.

Fjölbreytt verkefni

Kjartan Hansson er forstöðumaður stafrænna lausna. Hann segir að það sem horft er helst á hjá Origo varðandi stafræna vegferð sé að einfalda fólki lífið; að veita þjónustu til þeirra sem þarfnast hennar á þeim tíma sem hentar hverjum og einum. „Við aðstoðum stofnanir og fyrirtæki við að fara í sína stafrænu vegferð; að stafvæða þeirra þjónustuvefi, ferla og umsóknir. Einnig þarf að tryggja að aðgengismál séu í lagi.“

Kjartan Hansson, forstöðumaður stafrænna lausna hjá OrigoKjartan Hansson, forstöðumaður stafrænna lausna hjá Origo

Origo tekur þátt í verkefnum Stafræns Íslands og hefur til að mynda komið að stafrænuvæðingu á ökunámsferlinum, stafrænum veðbókarvottorðum, stafrænum sakavottorðum og tengingu á stofnunum við Strauminn (X-Road) þar sem tengdar voru 30 stofnanir við Strauminn.

Þessa dagana eru sérfræðingar Origo að vinna við nýjan vef vedur.‌is. Origo hefur undanfarin ár unnið við almannatryggingakerfi Tryggingastofnunar og lenti nýverið í fyrsta sæti í útboði hvað varðar útfærslu á nýju viðmóti á því kerfi. Origo hefur einnig unnið félagaskrá, björgunarskóla og útkallskerfi fyrir Slysavarnafélagið Landsbjörg sem styður við þess stafrænu vegferð.

App tengt heimahjúkrun

Heilbrigðis- og velferðarþjónusta samtímans er í síauknum mæli að verða stafræn. Hjá Origo sameina starfsmenn sérþekkingu sína á upplýsingatækni og víðtæka reynslu úr heilbrigðisgeiranum til þess að skapa notendavænar lausnir. Lausnirnar mynda sterkan grunn fyrir heilbrigðis- og velferðarþjónustu dagsins í dag og til framtíðar.

„Við þróum og þjónustum lausnir fyrir heilbrigðis- og velferðarkerfið og leggjum mikla áherslu á að það sé mikil nýsköpun í starfi okkar,“ segir Arna Harðardóttir, sölu- og markaðsstjóri Heilbrigðislausna.

Arna Harðardóttir, sölu- og markaðsstjóri Heilbrigðislausna hjá OrigoArna Harðardóttir, sölu- og markaðsstjóri Heilbrigðislausna hjá Origo

„Við leggjum áherslu á að vinna með bæði aðilum úr heilbrigðiskerfinu og öðrum fyrirtækjum sem eru í sama iðnaði og við. Við höfum meðal annars þróað heimahjúkrunarappið Smásögu sem var gert í samvinnu við Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur breytt miklu í starfi þeirra sem sinna heimahjúkrun og einfaldað það til muna en á sama tíma aukið öryggi og gæði í þeirri þjónustu sem starfsfólk heimahjúkrunar veitir skjólstæðingum sínum.“ Með notkun á Smásögu appi getur starfsfólk Heimahjúkrunar skráð upplýsingar um skjólstæðinga sína í rauntíma í gegnum snjallsíma og þaðan sendast allar upplýsingar beint í Sögu, sjúkraskrá einstaklings.

Heildarlausn fyrir Hrafnistu

„Við ákváðum að útvíkka hugmyndina á bak við Smásögu sem við gerðum með Heimahjúkrun og erum núna að vinna með Hrafnistu. Þar nýtum við sérþekkingu Hrafnistu á rekstri öldrunarheimila og sérþekkingu okkar í hugbúnaðargerð og erum að þróa heildarlausn með þeim, sem mun aðstoða þau við að halda utan um alla skráningu á þeirri þjónustu sem þau veita íbúum Hrafnistu. Það mun hafa mikil áhrif á starf öldrunarheimila og auka öll gæði í þeirra þjónustu.

Svo höfum við líka verið mjög áhugasöm og spennt fyrir því að þróa lausnir sem auka lyfjaöryggi. Við höfum til að mynda þróað heildarlausn með fyrirtækjunum Þulu og MedEye sem heldur utan um lyfjagjafir frá a til ö og gerir það ferli stafrænt. Þær stofnanir hérna á Íslandi sem hafa tekið upp þá lausn frá okkur eru í miklu forystuhlutverki á heimsvísu hvað varðar lyfjaöryggi.“

https://images.prismic.io/new-origo/35f94eeb-cb16-4598-86cb-fd7a70f56b35_MicrosoftTeams-image+%281%29.png?auto=compress,format&rect=946,0,3098,3442&w=900&h=1000

Höfundur blogs

Birta Aradóttir

Markaðssérfræðingur

Deila bloggi