CCQ gæðastjórnun

CCQ (e. Cloud Compliance & Quality) tryggir skjalafestingu og hlítingu við kröfur eins og ISO, GDPR, jafnlaunavottun og aðra staðla, lög og reglugerðir. CCQ er skýjalausn sem fæst í mánaðarlegri áskrift.

Hvers vegna varð CCQ fyrir valinu?

CCQ Gæðahandbókin gaf okkur sterkan vettvang til þess að vinna að innleiðingu jafnlaunakerfis Seltjarnarnesbæjar. CCQ hjálpaði okkur við utanumhald á öllum þeim gæðaskjölum sem sneru að jafnlaunastaðlinum og gerði vottunarferlið skilvirkara. CCQ hjálpaði ekki einungis við vottunarferlið heldur tryggir kerfið einnig að stöðug þróun og eftirfylgni sé til staðar.
Robert Bernhard GíslasonBæjarskrifstofa Seltjarnarnesbæjar
Ávinningur

Ávinningur þess að nota CCQ

Tilvísanir í GDPR og ISO

Staðlar og reglugerðir eru innbyggðar í CCQ sem auðveldar gerð og skipulag ferla og handbóka sem veitir hlítingarstöðu fyrir stjórnendur og úttektaraðila.

Notendavænt lesborð

Helstu upplýsingar og verkefnalistar birtast á CCQ lesborðinu sem hægt er að aðlaga eftir hlutverkum og störfum.

Betri yfirsýn og tengingar

Til að ná góðum tökum á stöðugum umbótum eru CCQ einingarnar tengdar saman og veita yfirsýn yfir frávik, breytingartillögur, ábendingar og áhættur.

Upplýsingaflæði til starfsmanna

Staðfesting á lestri, vísbending um áhættu og verkefnalistar eru meðal annars innbyggð virkni í CCQ.

Birting skjala til almennings

Krafa er að jafnlauna- eða persónuverndarstefna sé birt almenningi. CCQ er með innbyggðri virkni fyrir útgáfustýringu og birtingu skjala á vef.

Stjórnkerfi til framtíðar

CCQ byggir á yfir 20 ára reynslu í þróun hugbúnaðar til að skipuleggja stjórnkerfi fyrirtækja með vel þekktri aðferðafræði gæðastjórnunar.

Kynningamyndbönd
CCQ

CCQ stundin - Reykjanesbær

CCQ

CCQ stundin - Límtré Vírnet

Blogg

Ábendingar eru ókeypis ráðgjöf

Um áramótin tóku gildi ný lög um verndun uppljóstrara. Lögin vernda starfsfólk sem ljóstrar upp um lögbrot eða ámælisverða háttsemi. CCQ ábendingar geta hjálpað ykkur að taka á móti slíkum ábendingum, sem og öðrum. Í ábendingareiningunni er hægt að útbúa skráningareyðublöð fyrir hvers kyns tilkynningar - aðgangsstýra skráningunum, úthluta þeim beint til ábyrgðaraðila, senda inn nafnlausar skráningar og halda utan um alla úrvinnslu í kjölfar ábendinga.

Guide

Sæktu skjalið: Einfaldari lausn til að hlíta kröfum með CCQ

Þetta skjal er ætlað þeim sem bera ábyrgð á gæðamálum og hlítingu, öryggismálum eða áhættustýringu og eru að leita að betri lausn til að aðstoða við dagleg störf og auðvelda utanumhald á úttektum og fyrir vottun.

Blogg

Fjárfesting í verðmætum og tækjum fer vaxandi á Covid-tímum

Með aukinni fjarvinnu fylgja oft kaup á meiri búnaði fyrir starfsfólk. Sala á tölvubúnaði eins og skjáum, heyrnartólum, dokkum og öðrum nauðsynlegum verðmætum sló öll met og brátt hafði hinn almenni starfsmaður ekki bara eina starfsstöð heldur tvær. Auðvitað hefur þetta haft þær afleiðingar að kostnaður fyrirtækisins við þessar fjárfestingar hefur farið fram úr fjárlögum síðasta árs.

Hefur þú góða yfirsýn yfir öll þessi verðmæti?

Vottað gæðakerfi

Það skiptir máli að vera með vottað gæðakerfi

Gæðavottanir staðfesta að við séum með virkt gæðakerfi og stöðugt að huga að umbótum, endurskoða verkferla, vinnulýsingar og stefnur, staðfesta að við séum að vinna eftir þeim reglum sem við höfum sett okkur, að upplýsa starfsfólkið okkar um breytingar eða nýjar verklagsreglur, taka á móti ábendingum, meta áhættu og í sumum tilfellum að huga að eignum.

Dæmi um helstu gæðavottanir sem fyrirtæki hafa á Íslandi:

ISO 9001 – staðall fyrir gæðastjórnunarkerfi
ISO 14001 – staðall fyrir umhverfisstjórnunarkerfi
ISO 22001- staðall fyrir matvælaöryggisstjórnkerfi
ISO 27001- staðall fyrir upplýsingaöryggisstjórnkerfi
ISO 45001 – staðall fyrir heilsu og öryggi á vinnustað
ÍST 85- staðall fyrir jafnlaunakerfi
Einnig eru fyrirtæki með ýmiskonar umhverfisvottanir eða aðrar alþjóðlegar vottanir frá Evrópu eða Bandaríkjunum.
Einingar

Einingar í CCQ

Gæðahandbók

Einfaldar skjalfestingu krafna við gerð og skipulag ferla (vinnsluferla). Gæðahandbókin er með innbyggðri flokkun fyrir skjalategundir, staðla og reglugerðir sem gefur gegnsæi og rekjanleika. Skjöl eru unnin með texta eða í myndrænu formi og gefin út með rafrænu og sjálfvirku samþykktarferli. Birting skjala flokkast eftir hlutverkum á lesborð notandans eða á vef fyrir almenning.

Ábendingakerfi

Einfalt er að vinna að stöðugum umbótum þar sem viðskiptavinir og starfsmenn geta skráð og sent inn ábendingar. Fyrirtæki geta aðlagað skráningareiti eftir þörfum. Sjálfvirkt vinnuferli fyrir skoðun og greiningu, úrlausn og eftirfylgni veitir skilvirka leið til fyrirbyggjandi aðgerða.

Áhættustjórnun

Hvort sem það er hætta á slysi, fjárhagsleg áhætta eða áhætta sem hefur áhrif á persónuvernd í vinnslum eða ferlum þarf að bera kennsl á þær. Lausnin reiknar út áhættustig með frekari upplýsingum um forgangsröðun, uppsprettu og afleiðingar með leiðbeiningum um stýringar. Áhættumöt með nánari upplýsingum um aðgerðir til að minnka áhættu birtist í ferlum, skráðum hugbúnaði, úttektum og ábendingum.

Úttektir

Uppfyllir ýtrustu kröfur um skipulag og framkvæmd innri og ytri úttekta, frávikaskráningar og úrvinnslu þeirra. Auðveldar gerð úttektaráætlunar, vinnslu frávika, gerð lokaskýrslu og úttektar á stjórnkerfinu.

Eignaskrá

Heldur utan um hugbúnað, vinnslusamninga, vinnsluferlar og veitir upplýsingar um áhættustig þeirra. Þá er hægt að skrá allar aðrir eignir eins og fasteignir, tölvur, síma, vogir, bíla og vélar. Hægt er að skipuleggja viðhalds- og kvarðanaáætlanir. Hver eign fær sinn QR-kóða sem veitir einfalda leið til að skrá bilanir.

Frávikagreining

Frávikagreiningin hjálpar til við undirbúningsvinnu fyrir GDPR, jafnlaunavottun, ISO eða uppfærslu á nýrri útgáfu af staðli eða reglugerð. Frávikagreining einfaldar meðhöndlun tékklista, úttekta og endurskoðana.

Hæfnistjórnun

Notað til að kortleggja og skipuleggja þjálfun og endurmenntun starfsmanna. Veitir yfirsýn yfir hæfni, þekkingu og þau námskeið sem eru í gangi, væntanleg og kostnað vegna þeirra.

Samstarfsfélagar fagna góðum árangri
origo-logo
Skiptiborð
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-16:00Sími: 516-1000
Verslun í Borgartúni 37105 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 08:00-17:00Laugardagarkl. 11:00-15:00
Verkstæði og vöruafgreiðslaKöllunarklettsvegi 8104 Reykjavík
Mánudagar - föstudagarkl. 09:00-17:00
StarfsstöðvarAkureyriÍsafjörðurNeskaupsstaðurEgilsstaðir
Origo, Borgartún 37, 105 Reykjavík, kt: 530292-2079. S: 516 1000