Stjórn og stjórnarhættir < Origo

Stjórn og stjórnarhættir

Stjórn Origo samanstendur af sex einstaklingum, en stjórnin fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, OMX Kauphöll Íslands og Samtökum atvinnulífsins.

Stjórn Origo

Efri röð frá vinstri: Hjalti Þórarinsson og Gunnar Zoëga.

Neðri röð frá vinstri: Finnur Oddsson (forstjóri), Svafa Grönfeldt, Ívar Kristjánsson, Hildur Dungal og Guðmundur Jóhann Jónsson.

Ívar Kristjánsson

Ívar Kristjánsson tók sæti í aðalstjórn Origo hf. (áður Nýherja hf.) í mars 2016 og varð stjórnarformaður í desember sama ár. Hann er framkvæmdastjóri 1939 Games, stjórnarformaður RVX og situr í stjórn Icelandic Gaming Industry (innan Samtaka iðnaðarins). Ívar stundaði nám í viðskiptafræði við HÍ og hefur lokið MBA gráðu frá HR. Hann er einn af stofnendum CCP hf. og starfaði þar í 17 ár og var framkvæmdastjóri CCP þegar EVE-Online kom út árið 2003, en var lengst af fjármálastjóri CCP.

Guðmundur Jóhann Jónsson

Guðmundur Jóhann Jónsson tók sæti varamanns í stjórn Origo hf. (áður Nýherja) 1999 og hefur gegnt hlutverki vara- og aðalmanns frá þeim tíma til dagsins í dag.

Guðmundur, sem er forstjóri tryggingafélagsins Varðar, útskrifaðist sem viðskiptafræðingur frá Seattle University á árinu 1985 og lauk MBA prófi frá Edinborgarháskóla á árinu 2000. Hann hefur auk setu í stjórn Nýherja setið í stjórnum nokkurra annarra fyrirtækja. Hann situr í stjórn Viðskiptaráðs Íslands.

Hildur Dungal

Hildur Dungal tók sæti í aðalstjórn Origo hf. (áður Nýherja hf.) í febrúar árið 2011. Hún útskrifaðist með embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands. Hún gegndi starfi forstjóra Útlendingastofnunar, starfaði um árabil hjá dómsmálaráðuneytinu en er nú lögfræðingur yfirstjórnar samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Hildur hefur setið í stjórnum nokkurra fyrirtækja og er varamaður í stjórn Bankasýslunnar.

Hjalti Þórarinsson

Hjalti Þórarinsson tók sæti varamanns í stjórn Origo hf. (áður Nýherja) í mars 2017 og hefur gegnt hlutverki vara- og aðalmanns frá þeim tíma til dagsins í dag. Hann er framkvæmdastjóri hjá Marel og leiðir 230 starfsmanna hugbúnaðardeild. Hjalti stundaði nám í rafmagns- og tölvuverkfræði í HÍ 1995-1998 og lauk MBA námi frá MIT í Bandaríkjunum. Hjalti átti þátt í stofnun hugbúnaðarhússins Dímon árið 1998. Eftir MBA námið vann Hjalti í höfuðstöðvum Microsoft í 11 ár, og leiddi þar viðskiptaþróun fyrir gervigreind.

Svafa Grönfeldt

Svafa Grönfeldt tók sæti í aðalstjórn Origo hf. í mars 2019. Svafa starfar sem Senior Advisor to the Dean Massachusetts Institute of Technology SA+P og er með PHD gráðu frá London School of Economics. Hún hefur starfað sem Executive Vice President Alvogen, rektor Háskólans í Reykjavík og sem aðstoðarforstjóri Actavis. Einnig er Svafa stjórnarmaður hjá Össuri og formaður stjórnar MITDesignX viðskiptahraðalsins við MIT háskóla.

Gunnar Zoëga

Gunnar Zoëga tók sæti varamanns í stjórn Origo hf. í mars 2019. Gunnar starfar sem ráðgjafi og útskrifaðist sem kerfisfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og BSc. frá University of South Carolina. Hann starfaði sem framkvæmdastjóri hjá Origo hf. / Nýherja hf. síðustu átta ár og hefur setið í stjórnum Focal ehf., DCI, SUT og Val og gegnt ýmsum nefndarstörfum sem stuðla að aukinni menntun ungs fólks í tæknigeiranum.

Stjórnarhættir

Stjórn félagsins fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, OMX Kauphöll Íslands og Samtökum atvinnulífsins, nýjasta útgáfan dagsett í júní 2015.

Markmið leiðbeininganna eru m.a. að:

  • Stuðla að góðum stjórnarháttum fyrirtækja á Íslandi.
  • Auðvelda stjórnarmönnum og stjórnendum fyrirtækja að rækja skyldur sínar og auðvelda þeim þannig að stuðla að vexti og viðgangi þeirra fyrirtækja, sem þeim er trúað fyrir að stjórna.
  • Auka traust á fyrirtækjum og atvinnurekstri almennt.
  • Efla traust milli fjárfesta og stjórnenda.
  • Auka samkeppnishæfni íslensks viðskiptalífs með því að færa stjórnarhætti íslenskra fyrirtækja í stórum dráttum til sama horfs og í nágrannalöndum okkar.
  • Auðvelda fjárfestum að gera sér grein fyrir þeim stjórnar-háttum sem tíðkast hérlendis þegar þeir meta fjárfestingarkosti sína.
  • Auðvelda aðgang innlendra fyrirtækja að fjármagni hérlendis og erlendis.

Nefndir og regluvörður

  • Endurskoðunarnefnd skipa: Hildur Dungal, Loftur Bjarni Gíslason og Jón Gunnsteinn Hjálmarsson.
  • Starfskjaranefnd skipa: Hildur Dungal, Emilía Þórðardóttir og Guðmundur Jóhann Jónsson.

  • Þór Konráðsson er regluvörður og Sigríður Óskarsdóttir staðgengill regluvarðar.

Samþykktir og starfsreglur