Skilmálar < Origo

Almennir skilmálar

Hér fara á eftir Almennir skilmálar um viðskiptakjör Origo og dótturfélaga Origo annars vegar og viðskiptavina Origosamstæðunnar hins vegar. Þeir gilda um öll viðskipti Origosamstæðunnar við viðskiptavini félagsins, nema um annað sé samið sérstaklega. Almennu skilmálarnir, ásamt sérskilmálum, sérsamningi og eftir atvikum samningsviðaukum fyrir hvern viðskiptavin, fela að jafnaði í sér heildarsamning aðilanna um viðskiptin. Ósk um að stofna til viðskipta við Origo geta viðskiptavinir beint til félagsins munnlega (þ.á.m. í síma), eða með tölvupósti eftir því um hvaða vöru eða þjónustu er að ræða.

Samningur getur verið munnlegur en þó er oftast þörf á að staðfesta hann skriflega, ef um stærri viðskipti er að ræða.

Dótturfélög Origo á Íslandi eru í maí 2018 þessi: Tempo ehf,.  Með tilvitnun í Origo í eftirfarandi skilmálum er átt við Origo og dótturfélög.

Í stöku tilvikum geta samningar við Origosamstæðuna haft að geyma aðra skilmála en hér hafa verið nefndir. Slíkir skilmálar koma þá annað hvort í stað hérgreindra skilmála eða teljast viðauki þeirra og verða slíkir skilmálar kynntir, þegar við á.

Nýjar útgáfur

Origo áskilur sér rétt til að breyta bæði Almennum skilmálum og sérskilmálum með dagsettri endurútgáfu þeirra. Allir samningar, sem gengið verður frá eftir þá dagsetningu, falla undir hina nýju skilmála.

Gildistaka

Almennir skilmálar Origo taka gildi 13. september 2018.

Eldri skilmálar